KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Các camera của Vivotek có thể kết hợp và hỗ trợ nhau để tạo thành một hàng rào an ninh trong giám sát không?

Trả lời: Các camera của vivotek có thể kết hợp với nhau để tạo thành một hàng rào an ninh trong giám sát, chúng được kết nối với nhau thông qua các tiếp “Digital Input/Output” hoặc được kết nối với nhau thông qua “phần mềm Quản lý tập trung và ghi hình” của Vivotek, các camera sẽ hỗ trợ qua lại và kết hợp với nhau bằng cách kết hợp những tính năng đặc biệt riêng của từng camera.

 

DANH MỤC