KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Cách reset password camera?

Trả lời: Để Reset Password của camera, chúng ta phải nhấn vào nút Reset của camera để cho camera trở về trạng thái mặc định như ban đầu.
Vị trí của nút Reset:

Đối với dòng DOME camera: Thường thì nút Reset của dòng này nằm trên Main camera.

Cach reset password camera dome 1

Đối với dòng BULLET camera: muốn reset camera này thì phải mở nắp thân của camera.

Cach reset password camera bullet 2

 

Trước Các camera của Vivotek có thể kết hợp và hỗ trợ nhau để tạo thành một hàng rào an ninh trong giám sát không?
Kế tiếp Cách tìm ip của camera và đầu ghi Vivotek?
DANH MỤC