KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Lỡ reset camera Vivotek hoặc đầu ghi  Vivotek về trạng thái mặc định rồi thì làm sao biết được IP của camera hay đầu ghi của các thiết bị này là bao nhiêu?

Trả lời: Mặc định bản thân camera Vivotek hoặc đầu ghi Vivotek không có IP mặc định, để dò tìm được IP của các thiết bị này, chúng ta vào trang web “https://www.vivotek.com” để tải phần mềm dò tìm IP camera Vivotek về.

Bước 1:

Cach tim ip cua camera vivotek 1

Bước 2:

Cach tim ip cua camera vivotek 2

 

DANH MỤC