KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Đối với camera Fisheye của Vivotek khi được trích xuất ra hoặc xem lại thì chúng ta có thể sử dụng tính năng Fisheye Mode của camera được không?

Trả lời: Đối với camera Fisheye, để xem được các chế độ “Fisheye Mode” thì bắt buộc dữ liệu trích xuất ra phải là dạng “EXE”, còn ở dạng bình thường như 3GP thì chỉ xem được hình ảnh bình thường ở trạng thái 360 mặc định.

 

DANH MỤC