KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Camera Vivotek có thể kết hợp với các thiết bị báo động bên ngoài không?

Trả lời: Camera Vivotek có hỗ trợ kết nối bằng các ngõ “Digital Input/Output” nên có khả năng kết hợp với các thiết bị báo động rời bên ngoài.

 

DANH MỤC