KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Cần phải NAT port nào của camera để có thể xem camera bên ngoài internet?

Trả lời: Đối với camera vivotek, chúng ta cần NAT những port sau đây để camera có thể kết nối internet:

  • Loại thứ nhất: Camera bình thường không hỗ trợ âm thanh 2 chiều:

Can phai nat port nao cua camera de co the xem camera ben ngoai internet 1

Can phai nat port nao cua camera de co the xem camera ben ngoai internet 2

 

  • Loại thứ hai: Camera có hỗ trợ âm thanh 2 chiều:

Ngoài NAT 2 port như trên thì phải NAT thêm các Port SIP như sau:

Can phai nat port nao cua camera de co the xem camera ben ngoai internet 3

Can phai nat port nao cua camera de co the xem camera ben ngoai internet 4

 

DANH MỤC