KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Đầu ghi không xem được Playback?

Trả lời: Nếu đầu ghi không xem lại được thì các bước làm như sau:

  • Kiểm tra xem ổ cứng trong đầu ghi đã được khởi tạo hay chưa
  • Nếu ổ cứng đã được khởi tạo rồi thì kiểm tra xem ổ cứng có bị hư hỏng hay không.

 

DANH MỤC