KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Đầu ghi không xem được Playback?

Trả lời: Nếu đầu ghi không xem lại được thì các bước làm như sau:

  • Kiểm tra xem ổ cứng trong đầu ghi đã được khởi tạo hay chưa
  • Nếu ổ cứng đã được khởi tạo rồi thì kiểm tra xem ổ cứng có bị hư hỏng hay không.

 

Trước Đầu ghi kêu tít tít là bị gì?
Kế tiếp Đầu ghi Vivotek có xuất tín hiệu qua ngõ HDMI không?
DANH MỤC