KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Hệ thống camera quan sát thông thường bao gồm những gì?

Trả lời: Hệ thống camera quan sátthông thường bao gồm: camera + đầu ghi hình DVR độc lập (hoặc card DVR gắn vào máy tính) + màn hình để theo dõi Với hệ thống quan sát qua internet (vẫn phải bao gồm những bộ phận trên).

  • Nếu là camera quan sát thông thường thì cần card DVR hoặc đầu ghi DVR (loại có hỗ trợ kết nối internet).
  • Nếu là camera IP có thể kết nối trực tiếp lên mạng (vì đã được tích hợp server).

 

DANH MỤC