KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Làm thế nào để mở rộng lưu trữ cho phần mềm ghi hình của Vivotek nếu máy tính không đủ dung lượng để lư trữ?

Trả lời: Nếu dung lượng máy tính chạy phần mềm ghi hình của Vivotek không đủ dung lượng để lưu trữ, chúng ta có thể mở rộng lưu trữ thông qua NAS.

 

DANH MỤC