KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Phần mềm ghi hình của Vivotek có thể ghi hình camera thông qua internet được không?

Trả lời: Phần mềm ghi hình của Vivotek không những ghi hình cho hệ thống camera nội bộ mà còn có thể kết nối ghi hình với các camera Vivotek khác bên ngoài internet thông qua IP WAN, DDNS.

 

DANH MỤC