KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Phần mềm ghi hình của Vivotek ghi hình các camera của hãng khác bằng chuẩn ONVIF được không?

Trả lời: Phần mềm ghi hình của Vivotek có khả năng ghi hình camera của các hãng khác có hỗ trợ chuẩn ONVIF. Nhưng để ghi hình được camera hãng khác bằng phần mềm của Vivotek chúng ta phải mua “License add-on”.

 

DANH MỤC