KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Phần mềm ghi hình vivotek có thể trích xuất dữ liệu ghi hình không?

Định dạng của dữ liệu ghi hình là gì?

Trả lời: Phần mềm ghi hình của Vivotek hỗ trợ trích xuất dữ liệu ghi hình sang dạng 3GP và EXE.

 

DANH MỤC