KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Phần mềm xem camera và đầu ghi Vivotek trên điện thoại?

Trả lời: Vào Google Play Store (Android) hoặc App Store (iOS), tải phần mềm iViewer của Vivotek về. Chọn “Add device manually”, chuyển sang tab camera, gõ IP public và port của camera vào (sau khi camera được NAT port ra ngoài), nếu camera có username và password thì gõ tương ứng, không thì để trống, sau đó chọn Add.

q9 faq

 

DANH MỤC