KIẾN THỨC CƠ BẢN
< Tất cả các chủ đề

 

Sự khác nhau cơ bản giữa camera quan sát thông thường và camera IP?

Trả lời: Sự khác nhau cơ bản nhất của Camera quan sát thông thường và Camera IP là: Camera IP có khả năng chạy trực tiếp trên mạng (chuẩn giao diện cứng RJ45), còn camera thông thường thì không thực hiện được việc này.

Nếu một camera thông thường muốn đưa lên mạng thì phải kết nối thông qua thiết bị trung gian là Video Server, đầu DVR độc lập hoặc máy tính có gắn card DVR.

 

DANH MỤC